sutikimas

sutikimas
1 sutikìmas sm. (2) NdŽ, ; Sut, L, satikimas MT207. 1. SkŽ153sutikti 2: Žodyno srityje yra daug nesutikimų tarp prūsų ir lietuvių kalbos K.Būg. Visų norų satikimas MT43. 2.sutikti 3. ║ Visi plekš plekš susėdo ant pamatu ir pradėjo giedoti be kokio sutikimo M.Valanč. Sutikimas (giedant arba griežiant) I. 3. M, Amb, Š, Rtr, K.Donel1, M.Valanč, A1884,106, V.Kudir, Vd, Užv, Skdv, Vlkš, PnmR santarvė, santaika: Suderėjimas, sandora, sutikimas R373, 501. Geras sutikimas N. Sutikimas, santaika, sandora LL321. Gerai, kaip yra sutikìmas poroj . Kad čia būtų sutikìmas, ar nebūtų geriau Grž. Nėra niekur sutikìmo Vdžg. Sutikìmo nebūs: ana vėl ne pėsčiųjų Plng. Jis neturi žinoti mūsų nesutikimų Ašb. Bet kai vargai ir nelaimės akis bado, nė sutikimo nėra I.Simon. Nuo to karto gyveno jiedu sutikime BsPIII298(Klvr). Didžiame sutikime ir meilėje gyveno senelis ir senelė, bet liga atėjo ir senelį paguldė LTsIV274. Kaimynystėj, giminystėj nebėr sutikimų LTR(Pnd). Nesutikìmas Š; R, Sut, N, M. Į nesutikimą pereiti LL167. Tarp tų ir tarp marčios yra tankiausi nesutikimai ir barnys S.Stan. Nesutikìmas nesvietiškas Aln. ^ Be sutikimo nebus nė gyvenimo KrvP(Jnš). Meile tekėsi, sutikimù gyvensi Trgn. Kur sutikimas, ten ir palaiminimas KlvrŽ. Kame nėra sutikimo, tenai ir tiesa nekoki Blv. 4. I, Rtr, FT, pritarimas: Vyras be žmonos sutikìmo negali parduot žemę Grv. Tėvai nedavę sutikimo vestis su žandaro Margareta I.Simon. Šauki į sukilėlių kariuomenę mano žmones, mano šeimynykčius, visai neatsiklausdamas mano sutikimo J.Gruš. Imsiu kalbėt, kai turėsiu aiškų tamstos sutikimą J.Jabl. Gauti sutikìmą NdŽ.susitarimas: Kiemo turtas valdomas, juo naudojamasi visų kiemo narių sutikimu . 5.sutikti 6. ║ refl. Sut, N, Š, Rtr Mūsų susitikìmas mieste buvo labai netikėtas . Pasitaiko susitikìmas kokis an šio svieto Dgp. Susitikimas, sutiktė SD282.refl. susidūrimas: Abiejų ledlaužių susitikimą maždaug taip aprašo .refl. N, Š susirėmimas, kova: Mūšis, susitikimas, kova SD18.refl. NdŽ, , Šlč, Švnč susiėjimas, pasimatymas, bendravimas: Tai buvo malonus susitikìmas Plšk. Baisiai įdomus toks giminių susitikìmas Krs. Čia jau buvo susitikìmo bolis šitan kaime PnmR. Vis susitikìmas žmonių toksai: nueini į bažninčią, susitinki KlvrŽ. Balių didelių [per atlaidus] nebekelia, al žmonių susitikìmas da yra Mžš. Šeštadienį ir sekmadienį visas susitikìmas, kad ir draugauni Trgn. Toks trumpas susitikimas, o kiek visokių minčių sukelia sp. 6. Sut, M, sutikti 7: Ar pražvalgų lauki, ar sutikìmas marčios, reikia įkišt pečiun švęstų žolelių, krapylo Slm. Iškilmingi laimėtojų sutikimai . Po tam mes, gyvieji pasilikęjie, drauge (lygiai) su jais pagauti būsim debesysa ant sutikimo Viešpaties ant oro, ir taipo visada pas Viešpatį būsim VlnE128-129. | prk.: Apeiginius pavasario sutikimo šokius daugiausia šokdavo merginos, pritardamos šokiui daina . Naujųjų metų sutikìmas NdŽ. 7. refl. , sport. komandų ar atskirų sportininkų rungtynės ar varžybos: Tūkstančiai žiūrovų žiūrėjo futbolininkų susitikimą sp. Susitikimas nutrauktas dėl aiškios mūsų boksininko persvaros sp. 8. refl. įvykis, atsitikimas: Ė, kad tave kur, susitikìmas, ai! (pasakyta arkliui išsikinkius) Str. \ tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas; sutikimas; užtikimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sutikimas — statusas Aprobuotas sritis asmens duomenų apsauga apibrėžtis Savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sutikimas — sutiki̇̀mas dkt. Mūsų susitiki̇̀mas miestè bùvo labai̇̃ netikėtas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • informuoto asmens sutikimas dalyvauti biomedicininiame tyrime — statusas Aprobuotas sritis visuomenės sveikata apibrėžtis Aiškus, sąmoningai duotas rašytinis tiriamojo sutikimas dalyvauti biomedicininiame tyrime. ryšiai: susijęs terminas – biomedicininiai tyrimai šaltinis Lietuvos Respublikos biomedicininių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • visiškasis sutikimas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Privatumo nuostata, suteikianti svetainėms teisę rinkti informaciją apie jos lankytoją panaudojant ↑slapukus, anketas ir kitas priemones. Lankytojas gali sustabdyti šį veiksmą pasirinkdamas atitinkamą… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • consent — sutikimas statusas Aprobuotas sritis asmens duomenų apsauga apibrėžtis Savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • consentement — sutikimas statusas Aprobuotas sritis asmens duomenų apsauga apibrėžtis Savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aptikimas — 1 aptikìmas sm. (2) DŽ → aptikti 1: Aptikimas yra naujas, bet planeta yra amžiais ten buvusi Blv. tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikimas — 1 atitikìmas sm. (2) FT, NdŽ, KŽ, atatikìmas (2) Š, KŽ, attikimas N → atitikti: 1. Virbalo ir siūlo atitikimas geriausiai nustatomas, į padarytą virbalu popieriuje skylę neriant mezgamą siūlą rš. ║ N, FT buvimas sutikimo, darnumo santykio:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpultis — atpultìs sf. (3b) nuomonių sutarimas, sutikimas: Nėra tarp mūsų atpultiẽs Kair …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • broliškas — broliškas, a adj. (1) K; SD18, B, R85 būdingas broliams: Broliška draugystė sp. Visada buvo terp jų broliškas sutikimas Bs. Broliška širdis nepaleidžia (brolis supykęs vis tiek atsileidžia) Grž. Nebuvo broliškos meilės Ėr. Meilėje broliškoje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”